Retourneren & ruilen

Recht van Teruggave

De koper heeft het recht de ontvangen artikelen binnen de 10 dagen terug te sturen.

Binnen deze termijn, die ingaat op het ogenblik dat de koper de artikelen ontvangt, mag de koper de goederen terugsturen in ruil voor de aankoopsom, op voorwaarde dat hij ze in hun oorspronkelijke verpakking terugstuurt en deze goederen geheel onbeschadigd weer terechtkomen bij Phil Coucke. De koper blijft verantwoordelijk voor deze terugzending en eventuele beschadigingen.

Na ontvangst van het retourpakket storten wij het aankoopbedrag terug op rekening van de koper. Als u via bankoverschrijving betaald heeft, noteer dan uw bankgegevens bij de retourzending. Bankgegevens worden immers niet opgeslagen door ons. Terugbetalingen worden door ons binnen de 30 dagen uitgevoerd. Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik dat het retourpakket door ons ontvangen en verwerkt is.

De koper kan het retourpakket terugsturen naar volgend adres:

Phil Coucke,  Zeusstraat 8,  8510 Marke,  Belgium
E-mail : info@philcoucke.com

Ruilen

Het is niet mogelijk om een artikel tegen een ander artikel om te ruilen.

Retourvoorwaarden

Als u artikelen retourneert, dient u bij uw retourzending een brief te voegen waarin u duidelijk formuleert waarom u de goederen terugstuurt.

Eventuele retourneringen dienen gefrankeerd verzonden te worden, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd.

De artikelen dienen ongebruikt en in de originele verpakking te worden verzonden. De kosten voor de retourzending zijn ten laste van de koper.

Retourneren in verband met een klacht

Wij behandelen producten en bestellingen met de grootste zorg. Toch kan er wel eens iets misgaan: een verkeerd artikel dat per ongeluk verzonden is, een bestelling die tijdens de verzending beschadigd geraakt is, enz.

Eventuele klachten dienen ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen per aangetekende brief gemeld te worden. Neem vóór de terugzending contact met ons op want de klacht moet duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Bij een gegronde klacht kunt u het artikel gratis terugsturen. Heeft u een eventuele klacht te laat ingediend, dan zijn wij gerechtigd alle kosten voor de reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendingskosten, in rekening te brengen. 

Ook Phil Coucke behoudt het recht een bestelling in zijn webshop te annuleren indien de vermelde gegevens of afbeeldingen om een of andere reden niet correct waren.